Cechy łukowskie ufundowały sztandary cechowe, które umieszczono w kościołach parafialnych.

Z uwagi na wartość historyczną tych sztandarów używanych podczas obchodów świąt państwowych i kościelnych, a także uroczystości cechowych, wydaje się celowym opisać je dla utrwalenia w pamięci potomnych tym bardziej, że dokumenty fundacyjne tychże sztandarów /istniejących jeszcze dzisiaj/ zostały w latach po II wojnie światowej zaprzepaszczone i obecnie ich losy nie są znane.

A zatem:

1)   - sztandar cechu stolarzy, kołodziej i cieśli - posiada grot z krzyżykiem i narzędziami: poziomicą, kątownicą, cyrklem i miniaturką beczki; płat po jednej stronie ma orła z koroną i napis "Boże błogosław naszej pracy", po drugiej zaś wizerunek św. Józefa 
      z Jezusem i napis Cech Przemysłu Drzewnego w Łukowie; sztandar ten posiadał też cech bednarzy;

2)   sztandar mający grot z krzyżykiem i narzędziami oraz miniaturkami wyrobów: klucze, młot, podkowę; na płacie po jednej stronie orzeł z koroną i napis "Boże błogosław Polskę po drugiej wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej i napis „Cech ślusarsko - kowalski Łuków 1925";

3)   sztandar z grotem zawierającym krzyżyk oraz narzędzia rzeźnickie /nóż i „musak”/; na płacie po jednej stronie orzeł z koroną i napis 
     „Cech Masarzów Wędliniarzy: w Łukowie 1925-1984”; po drugiej stronie wizerunek św. Stanisława biskupa-męczennika i napis 
     "Boże błogosław naszej pracy”; /sztandar odnowiony w roku 1984 - uw. autora/;

4)   sztandar szewców: grot z krzyżykiem i miniaturką buta z cholewą; po jednej stronie płata orzeł w koronie i napis „Boże błogosław naszej pracy”, po drugiej wizerunek św. Piotra i Pawła na tle warsztatu szewskiego, oraz napis „Zgromadzenie Mistrzów Szewców i Rymarzy w Łukowie w Łukowie 1925-1928”;

5)   sztandar mający w grocie krzyżyk i narzędzia krawieckie: nożyce i miarkę; na płacie z jednej strony orzeł w koronie i napis „Cech Krawców w Łukowie 1936”, a z drugiej strony wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej i napis „Pod Twoją Obronę uciekamy się”;

6)   sztandar mający grot z krzyżykiem i narzędziami: kielnią, młotkiem i węgielnicą; płat z jednej strony posiada wizerunek św. Józefa 
      z Jezusem przy warsztacie i napis „Zgromadzenie Murarzy w Łukowie 1928 r.”, a z drugiej strony wizerunek świętego  /niezidentyfikowanego/ i napis „Boże błogosław naszej pracy”.

Wymienione sztandary znajdują się w kościele po-Pijarskim, przy czym ostatni sztandar został tam przeniesiony niedawno z kościoła po-Bernardyńskiego.