STAN ILOŚCIOWY RZEMIOSŁA DO 1930R.

W samym mieście Łukowie do końca 1930 roku zarejestrowano na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP z r. 1927 ogółem 558 rzemieślników /na ok. 13500 mieszkańców/, z czego najwięcej szewców - 138, krawców – 110, cholewkarzy - 41, rymarzy - 8 , kuśnierzy - 4, czapników - 10, kapeluszników i modystek - 4, stolarzy - 33, cieśli - 12, kołodziei – 4, tokarzy drewna - 2, bednarzy - 4, ślusarzy – 17, kowali - 25, blacharzy - 8, zegarmistrzów – 8, jubilerów, złotników, mosiężników – 3, piekarzy - 30, cukierników - 5, rzeźników 
i masarzy - 31, murarzy - 23, zdunów – 2, szklarzy - 8, malarzy - 5, tapicerów - 3, kominiarza - 1, fryzjerów - 11, fotografów - 2, introligatorów - 3, powroźników - 4, rakarzy - 2.

 

Z tej liczby rzemieślników nie żydowskich było 173, czyli 31%. Polacy trudnili się przeważnie szewstwem, krawiectwem, stolarstwem, ciesielstwem, ślusarstwem, kowalstwem, piekarstwem, masarstwem 
i murarstwem. Wśród innych zawodów jak np. w czapnictwie, zegarmistrzostwie, szklarstwie, malarstwie - nie ma ich wcale.

Pod koniec lat dwudziestych w Adamowie istniały 4 kuźnie, 1 warsztat ślusarski, 1 czapniczy, oraz 25 innych zakładów rzemieślniczych, jak: krawieckich, szewskich, bednarskich, stolarskich itd. co daje razem 31. Nie ma danych o ilości warsztatów polskich 
i żydowskich oddzielnie, gdyż w informacji o założeniu w Adamowie Oddziału Centrali Rzemieślniczej podaje się liczbę członków tegoż, Żydów - 50, co prawdopodobnie stanowi ogół zatrudnionych w warsztatach żydowskich bez zaznaczenia samej ilości warsztatów.

Odnośnie Kocka nie mamy tego typu danych, jedynie są dokumenty mówiące o otwarciu tam Oddziału Związku Rzemieślników w RP, oraz o organizowaniu tzw. „Pomocy Lekarskiej” dIa jego członków w 1927 roku. Musimy poprzestać na i informacji o istnieniu ówcześnie 
w Kocku wielu zakładów rzemieślniczych i tak: 13 piekarń, 9 kuźni, 23 masarzy 
i rzeźników, 1 ślusarz,1 farbiarz; ok. 70 szewców i kamaszników, 52 krawców, 4 czapników, 2 kuśnierzy, 5 blacharzy, 5 stelmachów, 4 bednarzy, 2 zegarmistrzów, 4 rymarzy , 2 fryzjerów s 1 fotograf, 1 introligator,11 stolarzy, 15 cieśli, 3 studniarzy, 2 brukarzy, 16 murarzy.

Do tego dane te nie obejmują zakładów podrzędniejszych /raczej rzemieślników - uw. autora/, stanowiących zajęcie uboczne.
Dodać można, Ż8 Kock liczył wtedy ok. 4000 mieszkańców, z czego Polaków ok. 2300.