STRUKTURA WŁADZ RZEMIEŚLNICZYCH W ŁUKOWIE OD 1944 ROKU I JEJ KADRY.

Związek Samoistnych Rzemieślników w Łukowie - powstał 15.X.1944 roku na zebraniu rzemieślników całego powiatu łukowskiego. Skupiał wszystkie cechy według ich grup zawodowych. Kierownikiem był Józef Wiórkowski, zastępcami byli: Franciszek Białogrodzki 
i Stanisław Wikiera, kierownikiem biura – został Wacław Błoński.

 

Powiatowy Związek Cechów w Łukowie - nazwa ta figuruje w protokole zebrania Zarządu w dniu 8 VIII 1945 r. po raz pierwszy. Prezesem Związku był Józef Wiórkowski, wiceprzewodniczącymi- F. Białogrodzki i S. Wikiera, kierownikiem biura – sekretarzem - W. Błoński. Od października 1946 roku na miejsce F. Białogrodzkiego wybrano Bolesława Wagnera. Od 30 III 1947 roku Zarząd Pow. Zw. Cechów w Łukowic stanowili: Józef Wiórkowski

- prezes, Stanisław Wikiera - wiceprezes, Feliks Suliński

- sekretarz, Piotr Kostiun - skarbnik, oraz: Kazimierz Bartosiak , Franciszek Białogrodzki i Leon Opolski – członkowie. Przejściowo lok. 2 tygodnie / kierownikiem biura był St. Cegłowski, po nim funkcję tę przejął Feliks Suliński, piastując do lipca 1947 r. Nowym kierownikiem biura Pow. Zw. Cechów został do sierpnia Edward Kapcewicz. Funkcję sekretarza - P. Z . C. od listopada powierzono Stanisławowi Siedleckiemu.

Cech Rzemiosł Różnych istnieje od roku 1951 jako instytucja skupiająca ogół rzemieślników łukowskich. „Kierownikiem” jest Starszy Cechu, którą to funkcję pełnili: Jan Dziudzik do roku 1955, po nim został starszym Cechu Karol Wiórkowski /do 1975r/ z kolei Starszym Cechu był w latach 1975-1978 Jerzy Osypiński. Od roku 1978 objął funkcję tę Kazimierz Bielecki, następnie funkcję tę sprawowali Janusz Ślusarczyk, Maciej Wegner, a obecnie Zbigniew Kołodziej.

Kierownikiem biura CRR został po Edwardzie Kapcewiczu,w roku 1952 Henryk Kondratowicz, a od II 1990r Sławomir Kondratowicz, który nadal pełni tę funkcję.

Do roku 1975 rzemiosło łukowskie znajdowało się w gestii Izby Rzemieślniczej Lubelskiej; po reorganizacji administracji państwowej podlega Międzywojewódzkiej Izbie Rzemieślniczej, która zmieniła nazwę na Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie 
z siedzibą przy ul. Chmielna 98.