Na początku roku 2004 Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie wystąpił z inicjatywą utworzenia szkoły zawodowej. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie wyraziło zgodę na utworzenie szkoły. Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa rozpoczęła działalność 1 września 2004 r.